Kontakt

Här finner du alla de uppgifter du behöver för att kunna hyra Sjöröd eller få ytterligare information.

Hyra av Sjöröd

Uthyrningar av Sjöröd sköts av vårt distriktskansli och
John Söderdahl
Du når oss på: info@sjorod.se eller 040-6226022

Post och besöksadress till distriktskansliet är:

Södra Skånes scoutdisrikt
Studentgatan 4 plan 3
211 38 Malmö
Telefon 040-6226022
E-post: kansli@sodraskane.se