Scoutloppis hos Kivik Scoutkår

Exklusiv förhandsinformation

 

Kiviks Scoutkår kommer att ha en loppis med
scoutmaterial av alla de slag
söndagen den 29 maj kl 13.

 

Hela behållningen kommer att gå oavkortat
till vårt lägerområde Sjöröd!

 

En materialförteckning kommer i nästa D-post.

 

Bland materialet kan nämnas kanoter, tält,
stormkök och lägerutrustning.

Ett ypperligt tillfälle att utöka materialbanken för kåren
och alla pengar kommer tillbaka till kåren
genom att vårt lägerområde utvecklas!

För mer information kontakta Liselott Hjelm, Kiviks Scoutkår liselott.hjelm@scouterna.se