Roverscout

rover_LUFT

I regionen verkar Luft som anordnar och ser till att bra arrangemang anordnas i regionen. Luftascouter, 18 år och uppåt i åldrarna. För oss gäller det att vända fikadöden till fikaglöden.

Vidare räknas man som roverscout enligt Scouterna fram till att man är 25. Skulle man ha råkat passera denna aktningsvärda ålder och ändå vilja delta på något luftaarrangemang brukar detta dock inte medföra några problem.

Luftasidan

Alla luftaarrangemang finner man på luft.scout.se »