Utmanare

Scouter från Skottland och Kongo vid en lägereld

SUS står för Stöttande UtmanarScouter och är en länk mellan alla utmanarscouter i distriktet samt distriktsstyrelsen.

SUS jobbar med att hjälpa andra utmanare att hålla i arrangemang om de vill eller behöver hjälp. Vi arrangerar även egna arrangemang bland annat Utmanartinget på hösten och Regionsträffen, REGG, på våren. Reggen arrangerar vi tillsammans med de två andra utskotten i Skåne; LUS och USB.

Arrangemang i Skåne

Alla aktiviteter och arrangemang som rör utmanarscouter finner du på arrangemangiskane.scout.se »

SUS består av

Ordförande

Albin Linge

scouten99@gmail.com

Vice ordförande

Måns Andersson

Sekreterare

Amanda Hansson

99amandahansson@gmail.com

Som representant från SUS är mitt uppdrag att vara länken mellan utmanarscouter och distriktet. Jag ser min främsta uppgift att föra fram utmanarnas talan i styrelsen. Genom detta önskar jag att jag för utmanare och distriktet närmare och på så sätt driva utmanararrangemang och liknande till att bli ännu bättre än vad de är idag. Inom SUS är jag sekreterare och arrangerar tillsammans med resten av SUS olika arrangemang för utmanare.

Ledamöter

Nana Nordlund, Moa Clair, Ellinor Larsson