Konsulenthjälp

På kansliet i Malmö arbetar utvecklingskonsulenter för Scouterna som kan hjälpa er Scoutkår med rekrytering, planering av event, utbildningar, Trygga möten mm.
En konsulents dag innehåller varierande arbetsuppgifter och en möjlighet att få träffa otroligt många Scouter,

I Södra Skånes scoutdistrikt arbetar Caroline Johansson, Cecilia Formare och Margareta Persson. Caroline och Cecilia arbetar med kårstöd i alla dess former.
Nedan har vi listat vad en Konsulent b.la. kan hjälpa till med.

Attraktiv Scoutkår
Vuxenrekrytering
Barnrekrytering
Ledarutbildning Intro
Trygga Möten Utbildning
Planering av Rekrytering
Krisplansutformning
Utbildning i WordPress
Hjälp med marknadsföring/spridning av läger/arrangemang
Kopiering och frankering