Mångfald

Som en del i Scouternas Mångfaldssatsning finns det i Malmö en Nystartskonsulent och en mångfaldsgrupp som arbetar med att hitta sätt för nya målgrupper att hitta en gemenskap i Scouterna. På denna sida kommer det gå att hitta lite information om deras arbete.

Läger januari 2017

I samarbete med föreningen Helamalmö och Malmö Stads projekt Plug in organiserade Scouterna ett vinter läger för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Det var tack vare Scouternas ideella mångfaldsgrupp i Malmö att en flertal av kula aktiviteter genomfördes. Speciellt stort tack går till Hanna Johansson från Finn och Ossian Palmgren från Månstorp som var med under lägret och gjorde ett fantastiskt jobb! (kolla bilderna)

Kontakt

För mer info kontakta nystartskonsulent Michaela: michaela.rabova@scouterna.se, 0720777701