PR-Info

PR-info’s roll är att försöka bringa ordning i distriktets externa och interna kommunikation.

Stötta kårer och arbetsgrupper med logotyper, typsnitt mm.

Att i möjligaste mån hjälpa till med utformning och innehåll när arbetsgrupper och kårer känner ett behov av sådan hjälp.

Tillsammans med konsulenten hålla koll på och uppdatera distriktets hemsida.

Ansvara för distriktets grafiska profil.

Försöka bistå med pressreleaser och om möjligt med presskontakter. Eller hur man får dessa.

Allmänna tips & idéer när det gäller PR och Info.