Utbildning

Alla aktuella utbildningar hittar du på http://arrangemangiskane.scout.se

 

Södra regionala utbildningsgruppen, med utgångspunkt i Skåne, har representanter från de tre scoutdistrikten i Skåne. Utbildningsgruppens uppdrag är samordna teamen och utbildningsutbudet i Södra regionen (dvs Skåne med de tre scoutdistrikten Nordvästra Skåne, Snapphane och Södra Skåne) och försäkra sig om att kurserna håller hög kvalité.

Gruppen arbetar med att planera och utvärdera såväl Scouternas Folkhögskolas som distriktens egna utbildningar, samordnar kursteamen och ser till att kursledarna de får fortbildning och inspiration.

Främsta uppgiften är givetvis att ge scoutdistriktets medlemmar ett rikt utbud av utbildningar.

Södra regionala utbildningsgruppen samarbetar med Scouternas Folkhögskola, Sensus studieförbund och de tre scoutdistrikteni Skåne.

 

folkhögskolan logga               sensus