Personal på kansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på
Södra kansliet, Scouterna, i Malmö

Konsulenterna erbjuder vidareutveckling utav scoutkåren, rekryteringstips av barn och vuxna, Trygga möten, INTRO-utbildning av nya ledare mm. Listan kan göras lång och ena dagen är ej den andra lik.

Att rekrytera ska vara kul, precis som det är kul att bli fler scouter.

Boka en konsulent »

Personal

Maggan

Margareta Persson

Administratör
E-post: kansli@sodraskane.se
Telefon:
040-622 60 23

Margareta arbetar med ekonomi, bidrag och som administratör i Nordvästra- och Södra Skånes scoutdistrikt. Bokningar av Södra Skånes scoutdistrikts anläggning, Gamlegård ansvara Margareta för. Margareta är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

John

John Söderdahl

Utvecklingskonsulent
E-post: john.soderdahl@scouterna.se
Telefon:
040-6226022
Mobil:
0704-059620

John arbetar med kårstöd till scoutkårerna samt med att utveckla lägerområdet Sjöröd. Bokningsförfrågning gällande Sjöröd tar därför John hand om! John är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

Evelina 2

Evelina Rasmussen

Utvecklingskonsulent
E-post: evelina.rasmussen@scouterna.se
Mobil:
0766-23 25 32

Evelina är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Caroline Johansson

Caroline Eriksson

Utvecklingskonsulent
E-post: caroline.eriksson@scouterna.se
Telefon:
0720787925

Caroline är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

IMG_8619

Michaela Rábová

Nystartskonsulent
E-post: michaela.rabova@scouterna.se
Telefon:
072-077 77 01

Michaela är nystartskonsulent och arbetar främst med att starta fler lokala scoutkårer i Skåne. Hon stärker även utvecklingsarbetet inom mångfald för Scouterna, där en del är att finna nya målgrupper för scoutverksamhet

Johan Möller

Johan Möller

Regional Utvecklingschef
E-post: johan.moller@scouterna.se
Mobil:
0766-23 25 08

Johan leder den regionala kanslifunktionen och dess verksamhetsstöd till kårerna. Johan är en naturlig part gentemot näringsliv, kommuner, landsting och övriga organisationer i Skåne.

Anton kvadrat

Anton Nilsson

Utvecklingskonsulent
E-post: anton.nilsson@scouterna.se
Telefon:
073 35 94 111
Mobil:
073 35 94 111

Anton arbetar med stöd till Nordvästra Skånes scoutdistrikts styrelse men också med kårstöd och rekrytering till såväl kårer i Nordvästra- som Södra Skånes scoutdistrikt. Anton är anställd av Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.