Personal på kansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på
Södra kansliet, Scouterna, i Malmö

Konsulenterna erbjuder vidareutveckling utav scoutkåren, rekryteringstips av barn och vuxna, Trygga möten, INTRO-utbildning av nya ledare mm. Listan kan göras lång och ena dagen är ej den andra lik.

Att rekrytera ska vara kul, precis som det är kul att bli fler scouter.

Boka en konsulent »

Personal

Maggan

Margareta Persson

Administratör
E-post: kansli@sodraskane.se
Telefon:
040-622 60 23

Margareta arbetar med ekonomi, bidrag och som administratör i Nordvästra- och Södra Skånes scoutdistrikt. Margareta är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

John

John Söderdahl

Utvecklingskonsulent
E-post: john.soderdahl@scouterna.se
Telefon:
040-6226022
Mobil:
0704-059620

John arbetar med distriktets arrangemang & utbildningar, marknadsföring via hemsidor och nyhetsbrev, samt med med bokningar och utveckling våra två anläggningar Sjöröd & Gamlegård. John är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

Evelina 2

Evelina Rasmussen

Utvecklingskonsulent
E-post: evelina.rasmussen@scouterna.se
Mobil:
0766-23 25 32

Evelina är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Caroline Johansson

Caroline Eriksson

Utvecklingskonsulent
E-post: caroline.eriksson@scouterna.se
Telefon:
0720787925

Caroline är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Johan Möller

Johan Möller

Regional Utvecklingschef
E-post: johan.moller@scouterna.se
Mobil:
0766-23 25 08

Johan leder den regionala kanslifunktionen och dess verksamhetsstöd till kårerna. Johan är en naturlig part gentemot näringsliv, kommuner, landsting och övriga organisationer i Skåne.

Anton kvadrat

Anton Nilsson

Utvecklingskonsulent
E-post: anton.nilsson@scouterna.se
Telefon:
073 35 94 111
Mobil:
073 35 94 111

Anton arbetar med stöd till Nordvästra Skånes scoutdistrikts styrelse men också med kårstöd och rekrytering till kårer i Nordvästra. Anton är anställd av Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.