Personal på kansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på
Södra kansliet, Scouterna, i Malmö

Maggan

Margareta Persson

Administratör
E-post: kansli@sodraskane.se
Telefon:
040-622 60 23

Margareta arbetar med ekonomi, bidrag och som administratör i Nordvästra- och Södra Skånes scoutdistrikt. Bokningar av Södra Skånes scoutdistrikts anläggning, Gamlegård ansvara Margareta för. Margareta är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

John

John Söderdahl

Utvecklingskonsulent
E-post: john.soderdahl@scouterna.se
Telefon:
040-6226022
Mobil:
0704-059620

John arbetar med kårstöd till scoutkårerna samt med att utveckla lägerområdet Sjöröd. Bokningsförfrågning gällande Sjöröd tar därför John hand om! John är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

Evelina 2

Evelina Rasmussen

Utvecklingskonsulent
E-post: evelina.rasmussen@scouterna.se
Mobil:
0766-23 25 32

Evelina är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Caroline Johansson

Caroline Eriksson

Utvecklingskonsulent
E-post: caroline.eriksson@scouterna.se
Telefon:
0720787925

Caroline är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

IMG_8619

Michaela Rábová

Nystartskonsulent
E-post: michaela.rabova@scouterna.se
Telefon:
072-077 77 01

Michaela är nystartskonsulent och arbetar främst med att starta fler lokala scoutkårer i Skåne. Hon stärker även utvecklingsarbetet inom mångfald för Scouterna, där en del är att finna nya målgrupper för scoutverksamhet

Johan Möller

Johan Möller

Regional Utvecklingschef
E-post: johan.moller@scouterna.se
Mobil:
0766-23 25 08

Johan leder den regionala kanslifunktionen och dess verksamhetsstöd till kårerna. Johan är en naturlig part gentemot näringsliv, kommuner, landsting och övriga organisationer i Skåne.

Anton kvadrat

Anton Nilsson

Utvecklingskonsulent
E-post: anton.nilsson@scouterna.se
Telefon:
040-622 60 21
Mobil:
0735-45 86 29

Anton arbetar med stöd till Nordvästra Skånes scoutdistrikts styrelse men också med kårstöd och rekrytering till såväl kårer i Nordvästra- som Södra Skånes scoutdistrikt. Anton är anställd av Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.