Vad gör en konsulent?

Konsulenthjälp

På kansliet i Malmö arbetar utvecklingskonsulenter för Scouterna som kan hjälpa er Scoutkår med rekrytering, planering av event, utbildningar, Trygga möten mm.

En konsulents dag innehåller varierande arbetsuppgifter och en möjlighet att få träffa otroligt många Scouter.

Nedan har vi listat vad en Konsulent b.la. kan hjälpa till med.

Attraktiv Scoutkår

Vuxenrekrytering

Barnrekrytering

Ledarutbildning Intro

Trygga Möten Utbildning

Planering av Rekrytering

Skolrekrytering

Krisplansutformning

Utbildning i WordPress

Hjälp med marknadsföring/spridning av läger/arrangemang

Kopiering och frankering