Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

adam

Adam Arvidsson

Distriktsordförande
E-post: adam.arvidsson@sodraskane.se
Mobil:
0732-550010

Säkerställandet av en stabil och kontinuerlig utveckling av distriktets verksamhet, ekonomi och organisation ser jag som min viktigaste uppgift för att kårerna i distriktet på bästa sätt skall kunna utvecklas genom samverkan och integration på många plan.

eva

Eva Svanström

Vice ordförande
E-post: eva.svanstrom@sodraskane.se

Jag brinner för scouting och vill genom mitt uppdrag i styrelsen dra mitt strå till stacken att arbeta för att vi tillsammans i distriktet ska genomföra god scouting utifrån vår strategi. Tillsammans kan vi!

Max Björkegren DS2017

Max Björkegren

Marknadsföring & kommunikation
E-post: max.bjorkegren@sodraskane.se

Jag vill genom mitt uppdrag i styrelsen göra det material som vi använder oss av mer attraktivt, tilltalande och frekvent, genom marknadsföring och närvaro på våra platformar.

Camilla Nilsson DS2017

Camilla Nilsson

Program- & verksamhetsutveckling
E-post: camilla.nilsson@sodraskane.se

Jag vill var en som är med och utvecklar scouternas underbara verksamhet för ungdomar och vuxna, genom att utveckla våran organisation genom bra och tilltalande program och verksamhet på våra arrangemang och kursgårdar.

Lottie

Lottie Sköld

Program- & verksamhetsutveckling
E-post: lottie.skold@sodraskane.se

Jag brinner för verksamhet, det vi faktiskt gör tillsammans med våra scouter är kärnan!

Cliff Jackby DS2017

Cliff Jackby

Arrangemang
E-post: cliff.jackby@sodraskane.se

Jag vill verka för att styrelsen ska vara ett tydligt och naturligt stöd till kårerna i Skåne. Att tillsammans med kårerna utveckla och förbättra de arrangemang som redan finns samt finnas som ett stöd om man vill skapa nya arrangemang.

silje

Sile Martinsen

Hej mitt namn är Silje Martinsen och jag är 17 år. Jag har varit scout i 13 år. Jag sitter som ordförande i Södra Skånes Utmanarscouter, SUS. Jag sitter med här för att jag tycker att utmanarfrågorna är viktiga att lyfta och för att jag vill att de scouter som åker på våra arrangemang idag ska ha lika bra förebilder som jag hade när jag kom i utmanarålder. Sen sitter jag även med i Distriktsstyrelsen som utmanarrepresentant och ledamot.
E-post: