Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

adam

Adam Arvidsson

Distriktsordförande
E-post: adam.arvidsson@sodraskane.se
Mobil:
0732-550010

Säkerställandet av en stabil och kontinuerlig utveckling av distriktets verksamhet, ekonomi och organisation ser jag som min viktigaste uppgift för att kårerna i distriktet på bästa sätt skall kunna utvecklas genom samverkan och integration på många plan.

DS Pia

Pia Johannesson

Vice distriktsordförande, Marknadsföring och kommunikation, stöd till SUS och LUFT
E-post: pia.johannesson@sodraskane.se

Jag vill sänka trösklarna när det gäller att ta kontakt, kommunicera och ha insyn i vad vi gör internt (scouter till scouter) men också externt (icke-scouter).

malin wikstrand

Malin Wikstrand

Ekonomiansvarig
E-post: malin.wikstrand@sodraskane.se

Eftersom jag älskar siffror så blir det en självklar del av mitt engagemang i styrelsen.

Daniel

Daniel Bjerke

Kårstöd
E-post: daniel.bjerke@sodraskane.se

Jag vill, i mitt uppdrag inom Kårstöd, knyta kontakter mellan kårer, skeppslag och kretsar för att inspirera och hjälpa dem i sin fortsatta utveckling.

Tobias Larsson

Tobias Larsson

Kårstöd
E-post: tobias.larsson@sodraskane.se

Under året vill jag arbeta med att utveckla och förbättra de arrangemang vi bedriver i distriktet.

Max Björkegren DS2017

Max Björkegren

Marknadsföring & kommunikation
E-post: max.bjorkegren@sodraskane.se

Jag vill genom mitt uppdrag i styrelsen göra det material som vi använder oss av mer attraktivt, tilltalande och frekvent, genom marknadsföring och närvaro på våra platformar.

Lotta

Liselott Hjelm

Utbildning
E-post: liselott.hjelm@sodraskane.se

Jag känner mig stolt att vara en del av en styrelse som ska jobba för att vi kan erbjuda världens bästa fritidsaktivitet!

Camilla Nilsson DS2017

Camilla Nilsson

Program- & verksamhetsutveckling
E-post: camilla.nilsson@sodraskane.se

Jag vill var en som är med och utvecklar scouternas underbara verksamhet för ungdomar och vuxna, genom att utveckla våran organisation genom bra och tilltalande program och verksamhet på våra arrangemang och kursgårdar.

Lottie

Lottie Sköld

Program- & verksamhetsutveckling
E-post: lottie.skold@sodraskane.se

Jag brinner för verksamhet, det vi faktiskt gör tillsammans med våra scouter är kärnan!

Cliff Jackby DS2017

Cliff Jackby

Arrangemang
E-post: cliff.jackby@sodraskane.se

Jag vill verka för att styrelsen ska vara ett tydligt och naturligt stöd till kårerna i Skåne. Att tillsammans med kårerna utveckla och förbättra de arrangemang som redan finns samt finnas som ett stöd om man vill skapa nya arrangemang.

Catarina Svensson DS2017

Catarina Svensson

Arrangemang
E-post: catarina.svensson@sodraskane.se

Det kommande året kommer jag fortsätta jobba med arrangemangen i vårt distrikt, både de stora och små.

Amanda Hansson DS2017

Amanda Hansson

SUS representant
E-post: amanda.hansson@sodraskane.se

Som representant från SUS är mitt uppdrag att vara länken mellan utmanarscouter och distriktet.