Distriktets enkät

Distriktsstyrelsen skickade i början av februari ut en enkät till scoutkårerna i distriktet för att få svar på lite frågor.
Då skickades den till Postmottagare, Kårordförande och vice kårordförande.

Nu öppnar man upp den och ger samtliga medlemmar möjlighet att svara och på så sätt utveckla distriktet och dess arbete.

Enkäten hittar ni här!