Valberedning

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag till ledamöter i distriktsstyrelsen, ordförande, vice ordförande samt sekreterare till distriktsstämman.

Förslag på lämpliga personer till de olika uppdragen tas tacksamt emot av valberedningen.

Ledamöter i valberedningen

För tiden intill nästa möte med Distriktsstämman är följande

Namn Scoutkår Krets
Martin Skans Burlövs scoutkår Lundakretsen
Mia Latvala Oxie scoutkår Malmökretsen
Sarchen Fredricson Slottsstadens scoutkår Malmökretsen
Johnny Vestergaard Trelleborgs sjöscoutkår Söderslättkretsen/Skeppslaget
Lotta Boklund Vollsjöscoutkår Österlenkretsen

Kontakt

valberedningen@sodraskane.se