Valberedning

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag till ledamöter i distriktsstyrelsen, ordförande, vice ordförande samt sekreterare till distriktsstämman.

Förslag på lämpliga personer till de olika uppdragen tas tacksamt emot av valberedningen.

Ledamöter i valberedningen

För tiden intill nästa möte med Distriktsstämman är följande

Namn Scoutkår Krets
Anna Åkesson Torns Scoutkår Lundakretsen
Albin Askman-Janhede Veberöds Scoutkår Lundakretsen
Amanda Hansson Hyby Scoutkår Söderslättkretsen
Olof Linge Trelleborgs scoutkår Söderslättkretsen

Kontakt

valberedningen@sodraskane.se