Valberedning

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag till ledamöter i distriktsstyrelsen, ordförande, vice ordförande samt sekreterare till distriktsstämman.
Förslag på lämpliga personer till de olika uppdragen tas tacksamt emot av valberedningen.

Ledamöter i valberedningen för tiden intill nästa möte med Distriktsstämman är följande:

Martin Skans Burlövs scoutkår Lundakretsen
Mia Latvala Oxie scoutkår Malmökretsen
Sarchen Fredricson Slottsstadens scoutkår Malmökretsen
Johnny Vestergaard Trelleborgs sjöscoutkår Söderslättkretsen/Skeppslaget
Lotta Boklund Vollsjöscoutkår Österlenkretsen

Kontakt

valberedningen@sodraskane.se