Kretsar

Nyhetsbrev (11)

I Södra Skånes scoutdistrikt är scoutkårerna indelade i geografiska
områden som kallas kretsar.

 

Varje scoutkår i distriktet tillhör en krets.

Kretsarna anordnar ledarmöten, kretstävlingar, läger mm.
Du hittar information som rör just din krets till vänster!