Inspirationskvällar i Södra Skånes Scoutdistrikt

20131006 Ledarutbildning för utbildare genom Scouternas folkhögskola, Ackrediteringskurs. Frustuna by i Gnesta.

Södra Skånes scoutdistrikts kårstödsgrupp bjuder nu in till inspirationskvällar med ett tema! Dessa möten ersätter till viss del kretsmöten (Österlen och Malmö kommer fortfarande ha kvar sina kretsmöten). Varje inspirationskväll kommer erbjudas vid 3 tillfällen i distriktet med samma tema, olika platser och dagar för att göra det möjligt för fler att delta. Det är helt fritt att delta i det möte som passar dig bäst. Två teman per termin kommer erbjudas. Under kvällen får du även lite koll på vad som är på gång i distriktet.

 

Scoutnet och WordPress.

För alla som arbetar med vårt medlemsregister och våra hemsidor eller som är intresserade av dessa. Personal som arbetar dagligen i dessa system delar med sig av sina bäst tips och idéer.

V.45 i Malmöregionen

V.46 på Österlen

Spårare och Äventyrare.

För alla spårar och äventryrsledare som vill få idéer till ett bättre program. Vi diskuterar problematik och byter erfarenheter med ledare som arbetar inom samma åldersgrupp.

Måndag den 8 januari hos Vellinge scoutkår. Östergatan 1 Vellinge

Tisdagen den 16 januari hos Köpingebro scoutkår.  Bassängvägen 7 Nybrostrand

Styrelsearbete

För alla som arbetare i en styrelse inom scouterna. Hur fokuserar vi på det viktiga
arbetet? Vilka utmaningar finns i styrelsen? Vilka arbetsuppgifter har styrelsen?
Kan vi hjälpa varandra mer inom och utanför kåren.
V. 15 i området kring Lund.

V.16 på Österlen.

Inga förkunskaper krävs, men en anmälan behövs för att vi ska veta hur många som kommer. Mer info kommer i början av hösten, när vi har exakta datum och platser.

 

Varm välkomna!
hälsar kårstödsgruppen

Genom Daniel Bjerke, daniel.bjerke@sodraskane.se

26ecf53b-7833-42db-97e5-ca992c62b928