Kretsstyrelse

I Malmökretsen finns en styrelse som ser ut enligt följande

Kretsstyrelse:

Ordförande: Patricia Bellman, Hohögs scoutkår

Vice ordförande: Sara Killander, Tornfalkens scoutkår

Sekreterare: Jimmy Rosengren, Hohögs scoutkår