Valberedning Malmökretsen

Varje år består valberedningen i Malmökretsen av 4 scoutkårer, vars representanter tillsammans ska ta fram ledamöterna till Malmökretsen. 

En turordningslista för de kommande åren finns att tillgå!