Konsulenthjälp

Behöver din kår inspiration, hjälp eller svar på frågor!

I Söderslättkretsen är det främst Evelina Rasmussen och Caroline Eriksson som ni ska kontakta.

Givetvis finns alla andra konsulenter på Södra kansliet också till ert förfogande.