DST 2013

Här samlar vi en del av handlingarna från DST 2013 i Klågerup

Protokoll DST 2013-10-13
Röstlängd DST 2013-10-13

Distriktsstadgar 2013 Södra Skåne antagna 2013-10-13
Verksamhetsplan 2014 fastställd på DST 2013-10-13