DST 2015

protokoll

 

Den 25 oktober 2015 hölls Södra Skånes scoutdistrikts årsmöte – Distriktsstämman!

Tack till arrangerande Lundakretsen för ett väl genomfört arrangemang!