Silvergåsen

 

silvergåsen

 

SILVERGÅSEN är ett förtjänsttecken utformat som en försilvrad gås att
fästa med nål tillsammans med övriga förtjänstmärken ovanför vänster
ficka.
SILVERGÅSEN kan endast delas ut i 5 exemplar per år.
PM gällande ansökan av SILVERGÅSEN
Scoutkåren föreslår, med utförlig motivering, scoutledare som inom
kåren utfört mycket förtjänstfulla insatser.
Förslaget skall vara Distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 mars
aktuellt år.
Distriktsstyrelsen behandlar ärendet och DO påtecknar ansökan.
Kansliet meddelar därefter kåren resultatet senast den 1 april.
Distriktsstyrelsen utser någon ur styrelsen att överlämna märket, denna
ledamot kontaktar aktuell kår för överenskommelse kring märkets
överlämnande, och hämtar själv Silvergåsen på kansliet. Utdelning av
märket sker på S:t Georgsdagen eller någon annan för kåren lämplig
högtid.
Beviljad ansökan arkiveras på kansliet. Anslagen ansökan påtecknas av
DO och återsändes till kåren.

 

För ansökan om Silvergåsen, klicka här
För informationen som pdf, Info Silvergåsen 2017