Silvergåsen

art_silvergåsen

Silvergåsen är ett förtjänsttecken utformat som en försilvrad gås att fästa med nål tillsammans med övriga förtjänstmärken ovanför vänster ficka på scoutskjortan.

Silvergåsen kan endast delas ut i 5 exemplar per år.

PM gällande ansökan av Silvergåsen scoutkåren föreslår, med utförlig motivering, scoutledare som inom kåren utfört mycket förtjänstfulla insatser.

Förslaget skall vara Distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 mars aktuellt år.

Distriktsstyrelsen behandlar ärendet och DO påtecknar ansökan.

Kansliet meddelar därefter kåren resultatet senast den 1 april.

Distriktsstyrelsen utser någon ur styrelsen att överlämna märket, denna ledamot kontaktar aktuell kår för överenskommelse kring märkets överlämnande, och hämtar själv Silvergåsen på kansliet.

Utdelning av märket sker på S:t Georgsdagen eller någon annan för kåren lämplig
högtid.

Beviljad ansökan arkiveras på kansliet. Anslagen ansökan påtecknas av DO och återsändes till kåren.