Brev till medlemmar

Bästa medlemmar i Södra Skånes Scoutdistrikt

Södra Skånes scoutdistrikt har en stor och omfattande verksamhet och distriktsstyrelsen har ansvar för dess förvaltning och enligt antagen verksamhetsplan för dess utvecklingsmål.

 

Distriktsstämman valde den 1:e oktober en styrelse för 2018. Vi, valda ledamöter tackar er alla för det stora förtroende som ni gav oss i att förvalta och utveckla vårt gemensamma distrikt.

 

Valberedningens förslag till styrelsegrupp innebar en minskning från 13 till 11 ledamöter varav två ledamöter är från SUS. Därtill var förslaget inte komplett men efter stämmans val så består styrelsegruppen idag av totalt 9 invalda ledamöter.

 

Som omvald styrelseordförande och nyvald vice ordförande står vi nu tillsammans inför den fantastiskt roliga uppgiften att konstituera styrelsen. Konstitueringen är framförallt baserat på kompetenser m.m. men i en ideell organisation även beroende av vad ledamöter har för något eget intresse att arbeta med under året.

 

Vi som vald styrelsegrupp är stabil och trygg i vårt uppdrag och den samlade kompetensen motsvarar kraven för vårt uppdrag. Men samtidigt vill vi tillägga att minskningen av styrelsens storlek kommer att innebära att arbetsbelastningen på respektive ledamot under 2018 blir ofördelaktigt hög varför prioriteringar i vårt arbete olyckligtvis kan komma att ske.

 

Av den anledningen så söker vi därför nu efter medlemmar i vårt scoutdistrikt som under 2018 skulle vilja bidra som adjungerad till styrelsen inom områdena: ekonomi, program och verksamhetsutveckling, arrangemang samt utbildning.

 

Ert engagemang innebär att vi tillsammans träffas i styrelsen 1 gång per månad samt arbetar med våra områden över verksamhetsåret.

 

Vi hoppas att finna er medlemmar som kommer att känna det inspirerande och kul att utan styrelseansvar prova på ett ledningsengagemang och varför inte se det som en möjlig inkörsport till ett större engagemang i framtiden.

 

Känn er inte kompetensmässigt osäkra, i styrelsen arbetar vi tillsammans och det finns allt stöd att få, inom styrelsegruppen och från våra konsulenter. Med rätt engagemang så kommer vi alla att kunna bidra på ett fantastiskt sätt.

 

Till er som är intresserade av funktion som adjungerad så var snäll och kontakta styrelsens representant  Adam Arvidsson på adam.arvidsson@scouterna.se eller 0732-550010 och för er som är intresserad av ledamotsuppdrag valberedningens representant Anna Åkesson på valberedningen@sodraskane.se.

 

Med vänliga scouthälsningar
För styrelsen 2018

Adam Arvidsson, Distriktsordförande

Eva Svanström, Vice distriktsordförande