Kårledningsträff 19 september

VÄLKOMMEN på
KÅRLEDNINGSTRÄFF
19 september
kl. 19.00-21.00
Klågerupskolans matsal
(Stensminnevägen 2, 233 75 Klågerup)

 

Vi behandlar såväl vår egen Höststämma i distriktet som Demokratijamboreen i november.
Dessutom återblickar från sommarens arrangemang
Anmälan via följande länk:
http://simplesignup.se/private_event/134941/099b7f53ab