Ny distriktslogga

6DF7597C-57C5-4845-B118-89FAB12B5E2D

Efter det beslut som höststämman 2018 fattat om ett nytt distriktsmärke önskar nu Distriktstyrelsen era synpunkter. Vi vill ha ert medlemsinflytande.

Till och med den 31 januari 2019 kommer distriktets medlemmar kunna skicka in förslag på vad som bör representera distriktet i en ny symbol och logga. Har du tankar och idéer som kan vara allt från färg och storlek på distriktsmärket, till ord som ni tycker representerar distriktet som vi kan inspireras av, skicka in det!

Den input som skickas in kommer att samlas ihop och sammanställas som en egen symbol och logga samt ett distriktsmärke.

På Vårstämman 2019 kommer styrelsen sen att presentera några sammanställda utkast med bifogade tankar kring dem. Sedan kommer vi att arbeta vidare med det förslag utifrån det som uppskattas bäst.

Tänk på

  • En symbol/logga är enkelt element som Scouternas scoutlilja.
  • En logotyp är detsamma som Scouternas lilja med text intill.
  • Ett distriktsmärke kan ha spännande grafik bakom dessa två.

Förslag skickas till

max.bjorkegren@sodraskane.se, med titeln Distriktslogga.