Nyhetsbrev 2018

D-post som är förkortning för distriktspost är ett av distriktets vägar att nå distriktets medlemmar. Distriktsposten skickas via e-post en gång i månaden och innehåller information, utbildningar, arrangemang mm som kan vara av intresse för scouter i distriktet.

D-posten skickas ut en gång per kvartal (januari, april, augusti och oktober)
Här kan du läsa årets nyhetsbrev