Distriktsstämma 2017

Södra Skånes Scoutdistrikts distriktsstämma 2017

Till

scoutkårerna i Södra Skåne

Styrelsen i Södra Skånes scoutdistrikt har beslutat, den 16 mars, om ett nytt datum för Distriktsstämman (DST) 2017.

 

Nytt datum är den 1 oktober 2017.

 

Styrelsen motiverar sitt beslut med att:

det är mycket viktigt att i möjligaste mån en samlad styrelse är representerad på stämman, vilket inte är möjligt på det tidigare beslutade datumet.

Detta innebär bl.a. att sista dag för att lämna in motioner till distriktsstämman 2017 är söndagen den 3 september.

 

Motioner skickas till:

Södra Skånes scoutdistrikt

Studentgatan 4

211 38 Malmö

eller via e-post till scoutkansli@telia.com

 

 

Handlingarna till årets distriktsstämma kommer att skickas ut, samt läggas ut på distriktets hemsida, under vecka 36.

 

 

 

Malmö den 31 mars 2017

 

Med vänliga scouthälsningar

 

 

Distriktsstyrelsen/

Adam Arvidsson

Distriktsordförande

 

Bilaga:

Röstlängd DST 2017