Kallelse DST 2017

Härmed kallas till distriktsstämma enligt Södra Skånes scoutdistrikt stadgar § 5, antagna på DST 2013-10-13.

Söndagen den 1 oktober 2017 på Kockums Fritid i Malmö.

 

Preliminärt Program

08.00  – 09.00 Delegatanmälan, och frukost
09.15  – 12.00 Stadgeenliga förhandlingar
11 30 – 13 00 LUNCH
13.00  –   Återupptagande av förhandlingarna
ca 15.00 – 15.30 KAFFE
15.30 –  Förhandlingarna fortsätter

Sista dag för att lämna in motioner till distriktsstämman 2017 är söndagen den 3 september.

 

Motioner skickas till:
Södra Skånes scoutdistrikt
Studentgatan 4
211 38 Malmö
eller via e-post till scoutkansli@telia.com

Dagordning och handlingar till årets distriktsstämma kommer att vara
kårordförande tillhanda under vecka 36, samt läggas ut på distriktets hemsida.
http://sodraskane.scout.se/stamma-2017

Med vänliga hälsningar
Distriktsstyrelsen