Stämman

Distriktsstämman, DST, är distriktets årsmöte.

Följande är viktigt att tänka på

  • För att stämman ska bli meningsfull är det viktigt att ni har läst och diskuterat igenom stämmohandlingarna på kåren innan ni kommer till stämman.
  • Om kåren önskar ytterligare handlingar upptryckta går det bra att kontakta kansliet.
  • Det är styrelsens förväntan/förhoppning att ALLA kårer deltar i distriktsstämman!

Handlingar

Alla dokument som rör handlingarna för det aktuella året.

Handlingar »

Anmälan DST

Varje deltagare: delegat, funktionär och observatör måste anmäla sig till distriktsstämman via anmälningsformuläret senast den 8 april.

Anmälan DST »