Handlingar

Här finns utskickade handlingarna för Södra Skånes Scoutdistrikts distriktsstämma.

Kallelse & information

KALLELSE 20180417 DST
Röstlängd DST 2018 17 april uppdaterad 180309

Följebrev DST20180417

Verksamhetsberättelse & -plan

Verksamhersberättelse 2017 signerad inför stämma

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till fyllnadsval 2018

Till DST våren , valberedningen

Budget

 

Mötesformalia

Föredragningslista till 20180417

Övrigt

Yrkande från Scoutkåren Finn ang. budgetöverskott
Ang överskottet i 2017 års distriktskassa inte mer klirr i kassan