Handlingar

Här finns utskickade handlingarna för Södra Skånes Scoutdistrikts distriktsstämma.

Kallelse & information

Verksamhetsberättelse & -plan

Valberedningens förslag

Budget

Mötesformalia

Övrigt (uppdateras på stämman)