Handlingar

Här finns utskickade handlingarna för Södra Skånes Scoutdistrikts distriktsstämma.

Kallelse & information

 

Verksamhetsberättelse & -plan

 

Valberedningens förslag

 

Budget

 

Mötesformalia

 

Övrigt (uppdateras på stämman)