Handlingar

Här finns utskickade handlingarna för Södra Skånes Scoutdistrikts distriktsstämma.

Kallelse & information

Kallelse DST 17 april 2018
Röstlängd DST 2018 17 april

Verksamhetsberättelse & -plan

 

Valberedningens förslag

 

Budget

 

Mötesformalia

 

Övrigt (uppdateras på stämman)