Inför vårstämman

Distriktets vårstämma 2018 äger rum tisdagen den 17 april 2018 i Skurups Folkets park

Härmed kallas till distriktsstämma enligt Södra Skånes scoutdistrikt stadgar § 5,
antagna på DST 2013-10-13.
Tisdagen den 17 april 2018 kl 18 30 Skurups Folkets hus och park
Per Henriksgatan 2, 274 32 Skurup.

 

Preliminärt Program
1800 – 18 30 Delegatanmälan och fika (kaffe, the och smörgås)
18 45 – Stadgeenliga förhandlingar

 

Dagordning och handlingar till årets distriktsstämma kommer att vara
kårordförande tillhanda senast vecka 13, samt läggas ut på distriktets hemsida.
http://sodraskane.scout.se/stamman/
Anmälan till stämma görs via denna länk.
https://simplesignup.se/event/127346