Inför stämman

Distriktstämman 2017 äger rum söndagen den 1 oktober 2017 på Kockums Fritid i Malmö.

Preliminärt Program

08:00  – 09:00 Delegatanmälan, och frukost
09:15  – 12:00 Stadgeenliga förhandlingar
11:30 – 13:00 LUNCH
13:00  – Återupptagande av förhandlingarna
ca 15:00 – 15:30 KAFFE
15:30 – Förhandlingarna fortsätter

Motionera

Sista dag för att lämna in motioner till distriktsstämman 2017 är söndagen den 3 september.

Motioner skickas till
Södra Skånes scoutdistrikt
Studentgatan 4
211 38 Malmö
eller via e-post till scoutkansli@telia.com