Anmälan DST

Varje deltagare: delegat, funktionär och observatör måste anmäla sig till distriktsstämman via anmälningsformuläret senast den 21 september.

Kostnad för måltiderna, (frukost, lunch, eftermiddagskaffe), är 250 kr per kuvert. Kostnaden faktureras till scoutkåren efter anmälan.

De som inte anmält sig till måltiderna senast den 21 september, tillsammans med sina matpreferense kan inte erhålla någon mat.

Varje stämmodelegat hämtar själv sina röstkort före stämmans början, mellan 08:00-09:00 i stämmolokalen.

Anmälan

Anmälan distriktsstämman