Vi HJÄRTAR våra scoutkårer!

21 februari, 2020 av johnsoderdahl

Nytt beslutat pris vid hyra av Södra Skånes Scoutdistrikts anläggningar Gamlegård och Sjöröd

Distriktsstyrelsen ser våra anläggningar Gamlegård och Sjöröd som en viktig del av scoutverksamheten och därmed som en del i vårt Kårstöd. Flera kårer i distriktet har inte egna anläggningar att vara i under sina kårövernattningar och vissa har inte heller egen möjlighet att erbjuda lägerverksamheter till sina scouter. Anläggningarna blir därför en viktigt del i Distriktets stöd till våra kårer.

När Distriktet inte själv använder anläggningarna vid arrangemang m.m. så har vi en tydlig satsning på uthyrning. Våra hyresgäster är scoutkårer inom och utanför distriktet, utbildningsteam, våra arrangemangsgrupper och inte minst till externa hyresgäster. Vår uthyrning till externa hyresgäster är sedan ett antal år tillbaka en viktig del i finansieringen av anläggningarnas underhåll men så klart också i Distriktets övergripande ekonomi.

I styrelsens kontinuerliga arbete med att synliggöra Distriktets arbete och tillgängliggöra vårt utbud av kårstöd och därmed också de fastigheter som vi kårer inom distriktet gemensamt äger så har följande beslut fattats:

Uthyrning av våra anläggningar, Gamlegård och Sjöröd, till scoutkårer inom Södra Skånes Scoutdistrikt sker från och med den 15 februari 2020 kostnadsfritt.

Bokningsregler som vid behov kan komma att uppdateras löpande
– Tider för bokning släpps i december och augusti och gäller 6 månader framåt.
– Gäller enbart egna kårövernattningar.
– Initialt gäller erbjudandet 2 dygn per år för varje scoutkår.
– Erbjudandet gäller tillsvidare i mån av tillgång.
– Tillval på Sjöröd såsom kanoter, bastu/badtunna, klättervägg mm. bekostas av hyresgästen enligt gällande prislista.