Brev från Valberedningen, 3 oktober 2019

7 oktober, 2019 av Max Björkegren

Till kårerna i Södra Skånes Scoutdistrikt

Valberedningen utlovade ett komplett förslag till de valbara platserna i styrelsen respektive revisorer o dess suppleanter inom två veckor från föregående brev.

Tyvärr har tiden gått och vi har ännu inte fått de sista pusselbitarna på plats – därför dröjer det. Vi jobbar intensivt och förutsätter att vi får ihop alla förslag snart, så att listan kan komma upp på hemsidan innan det är dags att träffas i T Hällestad.

Under tiden hoppas jag att ni i kårer och kretsar, har förberett förslag till bemanning av valberedning som också ska väljas på DST.

2019-10-03

För Valberedningen

Anna Åkesson – sammankallande
070-650 57 15
anna.akesson@torn.scout.se
eller valberedningen@sodraskane.se