Ett verksamhetsår …

30 december, 2021 av johnsoderdahl

Går mot sitt slut och Södra Skånes Scoutdistrikt har än en gång genom sina många medlemmar uppvisat att vi vill vara ett av de distrikten i Sverige som har vilja och förmåga att genomföra en fantastisk verksamhet för våra scouter. Att som Distriktsordförande under 7 år ha haft förmånen att få vara med om att skapa förutsättningar för detta har för mig varit en helt fantastisk upplevelse, en upplevelse där så många människor, barn, ungdomar och vuxna, bidraget med sina kunskaper och insikter, något som jag resten av livet bär med mig.
Med tiden är nu kommen för att lämna över ordförandeklubban till Fredrik Alhbin och Loa Ahlqvist, vilka jag tillsammans med hela styrelsen för 2022 tillönskar all lycka och framgång i sitt kommande arbete.

Jag vill därmed tacka er alla styrelseledamöter, personal och medlemmar i distriktet för det som ni bidraget med, stort som litet och om än bara socialt på olika arrangemang så har ni alla på olika sätt gett mig och vår rörelse en värdefull plats för oss alla scouter att vilja vara en del av.

Avslutningsvis vill jag tillönska er alla ett riktigt Gott Nytt År.
Högaktningsfullt
Adam Arvidsson