Kallelse Höststämma 2019

10 augusti, 2019 av Max Björkegren

Kallelse till Distriktsstämma, Höst 2019

Härmed kallas ni till distriktsstämma enligt Södra Skånes scoutdistrikts stadgar §5, antagna på DST 2013-10-13.

Lördagen den 12 oktober 2019 på Boklundens Konferens & Restaurang, Hällestad 351 Boklunden, 247 95 Torna Hällestad.

Preliminärt program

  • 08.00 Delegatanmälan och frukost 09.15 Stadgeenliga förhandlingar
  • 12.00 Lunch
  • 13.00 Återupptagande av förhandlingar

Sista dag för er att lämna in motioner till Distriktsstämma Höst 2019 är söndagen den 14 september.

Motioner skickas till

Södra Skåne scoutdistrikt
Studentgatan 4
211 38 Malmö
eller via e-post till: kansli@sodraskane.se

Dagordning och handlingar till årets Höststämma kommer att vara kårordförande tillhanda under vecka 38, samt läggas på hemsidan.
sodraskane.scout.se/handlingar

På fredagskvällen, den 11 oktober, kör vi igång Höststämman med en galamiddag, utdelning av priser och underhållning. Efter stämman, den 12 oktober, rundar vi av helgen med utbildningar inom scoutrelaterade områden.