Kandidater DST Höst 2019

8 oktober, 2019 av Max Björkegren

Valberedningen inför 2019 års distriktsstämmor föreslår följande personer att väljas, så att styrelsen 2020 består av 9 personer.

Ordförande (1 år)

Adam Arvidsson, scoutkåren Gripen (omval)

Vice Ordförande (1 år)

Eva Svanström, Hyby scoutkår (omval

Ledamöter (2 år)

 • Kalle Elmér, scoutkåren Finn (nyval)
 • Camilla Nilsson, Löderups scoutkår (omval)​
 • Lukas Öreberg, Djupadals scoutkår (nyval)

Ledamot (1 år) fyllnadsval

efter Emma Ekelund Trelde

 • Karolin Johansson, Malmö sjöscoutkår (nyval)

I styrelsen finns ytterligare tre personer som redan är valda för 2020;

 • Edvin Dribe, Torns scoutkår
 • Jenny Larsson, Hyby scoutkår
 • Roger Persson, Skivarps scoutkår

Revisorer (1 år) att revidera 2020s verksamhet

Ordinarie​

 • Anders Brodin, Torns scoutkår (nyval)
 • Martin Gustafsson, Burlövs scoutkår (omval)

Suppleanter​

 • Magnus Gotthardsson, Husie-Hohögs scoutkår (nyval)
 • Pär Lindström, Husie-Hohögs scoutkår (nyval)

Redogörelse för valberedningens arbete och överväganden samt presentation av kandidaterna kommer att ske på stämman.

191007
Anna Åkesson, sammankallande för Valberedningen