Kårlägerservice 2021

22 februari, 2021 av johnsoderdahl

Kårläger 2021

På grund av rådande restriktioner i samhället har distriktsstyrelsen bestämt att ställa in kårlägerveckan på Sjöröd 2021.

 


Istället erbjuder vi kårlägerstöd. Vi fixar läger till er i alla fall men inte på Sjöröd

Sex olika lägerplatser är i dagsläget bokade och vi löser allt det praktiska med program, mat, ved, slanor och kiosk och levererar till er. Ni kan med andra ord ha ett eget kårläger utan att behöva planera mer än vad ni gör för att åka till Sjöröd. Samtliga anmälda och kölistade kårer till Sjöröd 2021 har fått mer utförlig information skickad till sin kontaktperson och senast den 5/3 (men gärna tidigare) behöver vi veta om ni önskar nyttja möjligheten till service. I första hand gäller erbjudandet Södra Skånes kårer men i mån av plats även för andra.
Ansvariga för omställningen är Lottie Sköld Arrangemangsansvarig Södra Skåne Scoutdistrikts styrelse samt John Söderdahl Verksamhetsutvecklare. Vi nås enklast på karlager@sodraskane.se alternativt lottie@sodraskane.se och John.soderdahl@scouterna.se