Sök pengar från Svenska postkodsstiftelsen

6 maj, 2019 av Max Björkegren

Svenska postkodstiftelsen har gått ut med en särskild utlysning om möjligheten att söka projektmedel för lokala projekt. Det här årets tema är ”Möten med naturen” och passar ju oss scouter extra bra.

Stiftelsen skriver på sin hemsida:

”Människors kontakt med naturen har minskat dramatiskt de senaste hundra åren. Vi tror att positiva upplevelser av naturen kan bidra till en ökad känsla av att den är värd att bevara. Ökad kunskap om djur, växter och samspelet mellan levande varelser kan skapa engagemang och drivkraft att bidra till ett hållbart samhälle”

Visst är det enkelt att koppla detta till målspåret Känsla för naturen och aktiv i samhället. Att ge scouterna kunskap om naturen och få dem att aktivt agera för att minska vår miljöpåverkan är något vi scouter strävar efter hela tiden. Nu finns det möjlighet att få finansiellt stöd för detta arbete.

Ansökan ska vara inskickad senast den 11 juni. Läs mer här:

postkodstiftelsen.se/lokala-projekt