Viktigt meddelande, 9 maj 2019

9 maj, 2019 av Max Björkegren

I dag kan vi i pressen läsa om att alkoholförtäring och övergrepp har skett på ett av de scoutarrangemang som genomförts inom Södra Skånes geografiska område under hösten 2018.

Fram tills idag har det inträffade varit helt okänt för Distriktsstyrelsen som självklart ser mycket alvarligt på händelsen. Vi inhämtar för närvarande allt det underlag och information som gör att vi kan agera i ärendet.

Vid behov, kontakta Distriktsordförande Adam Arvidsson på 0732-550010.