Vill du vara med i utredningsgruppen gällande scoutnyttan av Gamlegård?

19 augusti, 2021 av Kalle Elmér

I enlighet med stämmans beslut våren 2021 som beslutade ”att uppdra åt styrelsen att i en bredare grupp utreda scoutnyttan kontra kostnaderna i en bred aspekt i syfte att antingen föreslå en avyttring eller utveckling av anläggningen” så påbörjar nu Distriktsstyrelsen sitt arbete med att sätta ihop denna grupp. Enligt beslutet skall samtliga av distriktens kretsar vara representerade.

Med anledning av Räddningstjänsten Syd utförda brandskyddstillsyn på Gamlegård i november 2019 och den därefter pågående rättsprocessen (läs mer på Distriktets hemsida), som nu under sommaren avslutats så har styrelsen valt att avvakta Förvaltningsrättens prövning innan utlysning av gruppen.

Förvaltningsrätten i Malmö har på samtliga punkter beslutat till Södra Skånes Scoutdistrikt: s favör. Domen som är viktig för hela scoutrörelsen men även noga följts av flera ideella organisationer har nu vunnit laga kraft.

SÅ – nu är det dags att bilda en utredningsgrupp!

Kontakta Distriktsstyrelsen, Adam Arvidsson på 0732-55010 eller adam@sodraskane.se för ert intresse eller tips på lämpliga personer. Berätta lite om vad ni kan tillföra till gruppens arbete och varför just ni är intresserade av att delta. Gruppen kommer att bestå av ca. 6-8 personer och väljas ut utefter geografisk spridning samt kompetenser så att så många olika perspektiv som möjligt vägs in i arbetet.

Med vänliga hälsningar
Adam Arvidsson