Styrelseprotokoll

Distriktsstyrelsen samlar styrelseprotokoll från aktivt verksamhetsår. Äldre protokoll arkiveras.