Handlingar

Här finns utskickade handlingarna för Södra Skånes Scoutdistrikts distriktsstämma.

Vi listar bland annat bilagor i form av exempelvis föredragningslista, motioner och propositioner.

DST Vår 2020