art-DST-HÖST-a

Höststämman

Med galastämning så inleder vi helgen med en festkväll.

På fredagskvällen kör vi igång Höststämman med en galamiddag, utdelning av priser och underhållning. Efter stämman rundar vi av helgen med utbildningar inom scoutrelaterade områden.

Från lördag morgon genomför vi själva stämman och beslutar om hur verksamheten för det kommande året skall se ut. Vi tar ställning till verksamhetsplan och budget, beslutar om motioner och propositioner samt styrelsens sammansättning.

galagäss

Galakvällens priskategorier

Inom Scouterna har vi fantastiskt många eldsjälar som är grunden till den verksamhet vi har och som ger sig själva samt våra medlemmar en ryggsäck fylld av minnen, äventyr, gemenskap, äventyr och kompisar. Ni som scoutkår kan nu nominera ledare, funktionärer och scouter som bör uppmärksammas och tilldelas pris.

Senast den 30 september vill vi ha era personnomineringar med motivering i de nedanstående kategorierna.

Nomineringar skickas till gala@sodraskane.se

Årets livlina

Den person som ställer upp i alla väder. Hen är räddaren i nöden som ser till att ett möte/arrangemang/utbildning blir av för att fler ska få uppleva scouting.

Årets knop

Den person som finns med överallt och ibland slår knut på sig själv för att lösa och skapa förutsättningar för att ledare kan vara ledare, scouter kan vara scouter och att kårens verksamhet utvecklas.

Årets arrangemang

I Södra Skånes scoutdistrikt finns det både distriktsarrangerade och kårarrangerade arrangemang i form av läger, hajker och tävlingar. Vi vill prisa det arrangemang som ni återkommer till år för år, som gör att ni utvecklas som scouter, som är allra roligast, som har en röd tråd osv.

Årets ledare

I Distriktet finns det många ledare och funktionärer som varje vecka lägger ner åtskilliga timmar för att scouterna ska utvecklas enligt Scouternas strategi. Därför vill vi uppmärksamma ledare som jobbar lite extra enligt följande kriterier:
Scouterna utvecklas till förebilder, Att vi ska överträffa scouternas förväntningar i varje möte, Fler ska få uppleva scouting!