art-DST-VÅR-a

Vårstämman

På vårkanten tar vi ställning till förra årets handlingar och avslutar det gångna verksamhetsåret.

Tillsammans tar vi ställning till Distriktsstyrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet. I det fall valberedningen genom sitt arbete har förslag på nya ledamöter, så tar vi även ställning till dessa för att eventuellt tillsätta de vakanta styrelseposterna.

Stämman genomförs vanligtvis en vardagskväll.

Läs handlingar för aktuell stämma

Handlingar