Styrelsehopp

Distriktet

Södra Skånes Scoutdistrikt, är en del av riksorganisationen Scouterna & bedriver verksamhet i södra delarna av Skåne tillsammans med 69 scoutkårer & cirka 5900 scouter.

Vi verkar för att ha ett aktivt distrikt som har en modern verksamhet där Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva

I distriktet finns det därför arbetsgrupper som arbetar med olika områden för att utveckla distriktets verksamhet.

Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov. Vi i distriktsstyrelsen vill ha en aktiv dialog med kårerna så att vi tillsammans utvecklar vårt distrikt.

Distriktsstyrelsen ansvarar bland annat för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

Är du intresserad av att sitta i distriktsstyrelsen eller andra uppdrag i distriktet?
Kontakta valberedningen här!
valberedningen@sodraskane.se

Bli scout

I Scouterna hittar du både utmaningar och nya kompisar, oavsett var du bor eller hur du gammal du är. Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

scouterna.se/bli-scout

Kårstöd

De skall vara enkelt och roligt att tillhöra en kår i Södra Skånes Scout distrikt och att kvalitet samt utvecklingen är viktig för scoutkåren.

Kårstöd

Sjöscouting

Sjöscouterna inom distriktet har ett särskilt fokus på segling och havet men är i övrigt som vilken annan scoutkår som helst i Sverige.

Sjöscouting

Utmanare

SUS står för Stöttande Utmanarscouter och vi ska vara en länk mellan alla er utmanarscouter i distriktet och distriktets styrelse.

Utmanarscout

Rover

Luft – Roverscouting i Skånes luftrum. Huvudsyftet med Luft är att se till att det är roligt och meningsfullt att vara roverscout.

Roverscout

Utmärkelser

Distriktets utmärkelser tilldelas nominerade individer i Södra Skånes scoutdistrikt.

Utmärkelser

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen arbetar för att driva och utveckla scouting
i Södra Skånes upptagningsområde.

Distriktsstyrelsen