DST2014

Stämman

Distriktsstämman, distriktets årsmöte. Den är uppdelad till två möten vid två tillfällen; DST Vår och DST Höst.

Stämman är viktig, vi vill ha en aktiv och energifull stämma där alla känner att de får sin åsikt respekterad och möjlighet att göra sin röst hörd. Vi vill att det ska vara ett forum där unga scouter kan känna att de får utrymme att vara delaktiga. Våra stämmor ska genomsyras av ett gott och positivt samtalsklimat.

För att stämman ska bli meningsfull är det viktigt att man som delegat har läst och diskuterat igenom stämmohandlingarna på kåren innan ni kommer till stämman. Vill ni ha hjälp att förstå stämmohandlingarna eller ha stöd i att diskutera handlingarna på kåren – hör av er till kansliet, så hjälper antingen konsulenterna eller styrelsen till.

Om kåren önskar ytterligare handlingar upptryckta går det bra att kontakta kansliet.

Ett årsmöte, två tillfällen

Det är styrelsens förväntan/förhoppning att ALLA kårer deltar i distriktsstämman! Tillsammans utvecklar vi scouting i Södra Skåne.

Vårstämman

På stämman tar vi ställning till förra årets handlingar och avslutar det gångna verksamhetsåret. Ni tar ställning till Distriktsstyrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

Vårstämman

Höststämman

Med galastämning så inleder vi helgen med en festkväll. Vi minglar, delar ut utmärkelser och äter gott på fredagskvällen. Från lördag morgon beslutar vi på stämman om hur verksamheten för det kommande året skall se ut.

Höststämman

Kommande årsmöte