Utmanarscout

SUS står för Stöttande UtmanarScouter och är en länk mellan alla utmanarscouter i distriktet samt distriktsstyrelsen.

SUS jobbar med att hjälpa andra utmanare att hålla i arrangemang om de vill eller behöver hjälp. Vi arrangerar även egna arrangemang bland annat Utmanartinget på hösten och Regionsträffen, REGG, på våren. Reggen arrangerar vi tillsammans med de två andra utskotten i Skåne; LUS och USB.

Kontakt

  • Snapchat – sus_scout
  • sus@sodraskane.se

Arrangemang i Skåne

Alla aktiviteter och arrangemang som rör utmanarscouter finner du på Arrangemang i Skåne.

arrangemangiskane.scout.se