Kårstöd

Det skall vara enkelt och roligt att tillhöra en kår i Södra Skånes scoutdistrikt och att kvalitet samt utvecklingen är viktig för scoutkåren.

Kårstödsuppgiften tillsammans med utvecklingskonsulenterna är att möta nya målgrupper som kan bli medlemmar. Distriktet jobbar med att alla kårerna ska ha en aktiv kontakt med våra utvecklingskonsulenter och vår Distriktsstyrelse för att kunna få stöd, dialog och utbyte.

Träffar ordnas så att kårerna möts och kan utbyta erfarenhet samt anta utmaningar så att nuvarande scouter får en bra scoutupplevelse och lärdom för livet.

Kretsar

I Södra Skånes scoutdistrikt är alla kårer indelade i geografiska områden som vi kallar kretsar. Varje scoutkår i distriktet tillhör en krets. Sjöscouterna bildar utifrån sitt specifika område också en krets som kallas för Skeppslaget.

Vill er kår skapa en ny hemsida, eller kanske uppdatera en gammal?

På de nya scoutwebbarna kan man bland annat lägga till vilket distrikt man tillhör och på så vis få distriktsnyheter direkt på sin egen hemsida.

Läs mer på Scouternas hemsida hur du gör.
(Öppnas i ny flik)

NYA KÅRWEBBAR