Sjöscouting

Sjöscouterna inom distriktet har ett särskilt fokus på segling och havet men är i övrigt som vilken annan scoutkår som helst i Sverige. Malmö Sjöscoutkår säger det så väl ”Havet på sommaren och skogen på vintern”.

Precis som alla andra kårer så bedrivs alla aktiviteter i små grupper kallade patruller, där får alla synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra samt visa hänsyn.

Som sjöscout ges en större möjlighet att segla, åka båt, lära sig navigera på havet och hur man tar hand om båtarna på olika vis. Man lär sig tex samma knopar som vilken annan scout som helst, sjöscouterna använder knoparna på andra sätt.

Skeppslaget

Sjöscouterna i Södra Skånes scoutdistrikt har en egen krets som heter Skeppslaget. Det fungerar och agerar precis som vilken annan krets inom distriktet. Det finns även en skillnad till, avdelningen ”Utmanarna” inom skeppslaget kallas Jungmän.

Beroende på vilken kunskapsnivå man besitter så seglar man allt från optimistjollar till stora och små segelbåtar. Alla sjöscoutkårer i distriktet har någon form av åldersindelning och beroende på åldersgruppen så fokuserar man på olika stora båtar. Skulle man komma in som Jungman men vill lära sig segla optimistjolle så går det att ordna.

Några sjöscoutkårer ordnar med seglingsskola på sommaren. Denna seglarskola är öppen för andra än scouterna. Det är ett jättebra tillfälle att få en känsla för havet, väcka nyfikenhet för segling eller skapa nya minnen.

 

Man är alltid välkommen att börja på en Sjöscoutkår oavsett tidigare kunskap. Det finns verksamhet från 8 år och uppåt. Det finns inga krav att man ska ha börjat som ung scout för att segla större båtar.

Sjöscoutkårerna använder sig av certifikat. Man kan ta certifikat för olika sorters båtar och med ett certifikat visar man kunskap i att hantera båten och kan nyttja respektive båt även utanför ett avdelningsmöte.

Inom distriktet finns det olika evenemang som Skeppslaget anordnar, såsom Lene Marie och Skeppslagsseglingen (en seglingshajk kan man säga) även kallad Skeppis.

Avdelningsuppdelning

Spårare 8-10 år

Spårare är den yngsta åldersgruppen. Mötena består mycket av lek samtidigt som de får möjlighet att utveckla sina kunskaper i segling. Denna grupp (och Upptäckarna) är oftast den grupp som seglar optimistjolle. Optimistjolle är en lite enmansbåt som är mycket lämplig att lära sig segla med.

På vinterhalvåret är fokuset på att lära sig olika knopar, elda och vara ut i skog och natur.

Upptäckarna 10-12 år

Här är det mycket samma upplägg, man varvar lek med ansvar och lära sig segla. Stort fokus ligger på att försöka lära barnen att samarbeta med varandra.

Denna grupp seglar också optimistjolle och det kan variera från kår till kår om man även börjar lära sig andra båtar.

Äventyrarna 12-15år

Här är fokus mer på att lära ungdomarna att arbeta som grupp. Man lär sig ta gemensamt och individuellt ansvar får sig själv, patrullen och båtarna.

I denna grupp seglas det mycket kölbåt (segelbåt) och hur man tar hand om en båt. Allt från allt arbete innan man sjösätter båten, sjösättningen, seglingarna under sommaren, båtupptaget och eftervården av båten.

Jungmän 15-18 år

Här är ett fokus på att ta certifikat av olika slag för de största båtarna. Det är även vanligt att dessa scouter hjälper som assisterande ledare på någon av de yngre avdelningarna.