Utmärkelser

Distriktets utmärkelser tilldelas nominerade individer i Södra Skånes scoutdistrikt.

Silvergåsen

Silvergåsen är en nål i försilvrad metall som placeras med övriga förtjänstmärke ovanför scoutskjortans vänstra ficka.

Förslaget skall vara Distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 mars aktuellt år. Distriktsstyrelsen behandlar ärendet och distriktsordföranden påtecknar ansökan. Kansliet meddelar därefter kåren resultatet senast den 1 april.

Utdelning av märket sker på S:t Georgsdagen eller någon annan för kåren lämplig högtid.

  • Max 5st silvergäss per år kan delas ut.

Fyll i ansökan nedan och skicka till kansliet, antingen med post eller mail till kansli@sodraskane.se

Årets Scout

Utmärkelsen Årets Scout tilldelas en scoutledare som under året gjort betydelsefulla insatser för Södra Skånes scoutdistrikts verksamhet. Utdelas av Distriksstyrelsen på förslag av någon av distriktets medlemmar eller kår.

Årets scout är ett vävt tygmärke som sys på höger fickas mittveck. Första utmärkelsen delades ut 1990.

  • Delas ut varje år på Höststämman (DST Höst)
  • Får ej utdelas till ledamöter i distriktsstyrelsen.
  • Endast en utmärkelse delas ut per år.

Skicka din/er nominering till kansli@sodraskane.se